Partnerking Plus d.o.o.

 

0.00 €

Izdelkov: 0

 

Dragi obiskovalci spletne trgovine partnerking.com!


Poleg ugodne cene in brezplačne dostave za vsa naročila, vam spletna trgovina partnerking.com podari tudi 2% dobropis v vrednosti vašega nakupa na vaš račun v Partnerski sklad Čebelica. Dobropis pri vašem nakupu se pretvori v Čebelice po menjalnem razmerju 1 Čebelica = 0,01 EUR in se shrani na vaš račun v skladu. Na svoja sredstva v skladu ima vpogled na spletni strani vsak registriran kupec. Porabi pa jih lahko ob vsakem naslednjem nakupu brez časovne omejitve, vendar.. .

Partnerski sklad Čebelica


Partnerski sklad Čebelica je sklad v lasti kupcev partnerking.com in voden na posebnem izvenbilančnem kontu trgovca, s postavkami specificiranimi po kupcu in vsakem računu v zneskih kakor jih je kupec pri nakupu prejel. Porabljena sredstva za naslednje nakupe bo izvajalec partnerking.com specificiral tako, da bo kupec vedno na tekočem o pridobljenih in porabljenih sredstvih iz sklada.

Kupec lahko svoja sredstva v skladu porabi v obliki čebelic ob vsakem nakupu, ko se nahaja v košarici in tako poljubno zmanjša znesek računa.To stori z aplikacijo, ki se nahaja v tem koraku. Če ima kupec dovolj sredstev na svojem računu v skladu, lahko porabi maximalno vrednost oz maksimalno število čebelic in svoj nakup opravi brezplačno. Porabljen znesek v obliki čebelic iz sklada se odšteva od vrednosti nakupa (brez DDV).

Prikaz porabe čebelic pri nakupu

Prikaz stanja na računu v Partnerskem skladu Čebelica

 


Plemenitenje sklada


Izvajalec spletne trgovine Partnerking Plus d.o.o. bo vsakega 15. julija in vsakega 15. januarja privarčevana sredstva v skladu (neporabljena sredstva kupcev) oplemenitil in povečal za 50 %. Plemenitenje sredstev bo izvajano izključno za sredstva pridobljena iz nakupov in v skladu s pravili iz splošnih pogojev poslovanja. Na drugačen način v sklad ni mogoče vlagati. Plemenitenje sredstev v skladu bo po sklepu skupščine Partnerking Plus d.o.o. potekalo do 15. julija 2014. Po tem datumu pa bo o delovanju sklada odločala skupščina sklada, ki jo bodo izvolili člani sklada s spletnim glasovanjem.

Dvig sredstev iz sklada


Kupec postane član Partnerskega sklada Čebelica ob prvem prijavljenem nakupu, ko v sklad prejme prvi vložek. Privarčevana sredstva se članu, če to želi, kadarkoli izplačajo na blagajni pratnerking.com na sedežu družbe ali na zahtevo kupca nakažejo na njegov TRR. Član Partnerskega sklada Čebelica pa je seznanjen, da bo tudi v primeru porabe sredstev iz sklada, za nove nakupe zopet prejel 2% dobropis v obliki čebelic na svoj račun v skladu.

 

 

 

 

 

Partnerking Plus d.o.o.

Dunajska cesta 421

1000 Ljubljana

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better. Data collected on this website will not be sold or used for any other purpose but to improve your experience.

Please select an option below, you can change these settings at any time on the bottom of the page.

Strinjam se Ne strinjam se Zapri